Latinski naziv mu je Aquila heliaca, a poznat je kao orao krstaš ili imperialni orao. Telo mu je visoko  od 70-83 cm a raspon krila iznosi 175-205 cm. Tereni koje naseljava orao krstaš su slabo pošumljeni i do 1000 metara nadmorske visine. Hrani se manjim sisarima i pticama, ptice čine oko 15% njegovog plena. Orao krstaš ima smeđu boju, prošaranu sa svetlim oznakama. Na temenu su pera svetlosmeđe boje. 

Kako izgleda orao krstaš

Karakteristično je da se odrasle ptice retko odlučuju na seobu u toku zime, dok mlađi orlovi krstaši zimuju na severu Afrike ( Egipat, Tunis ).

Kod nas se orao krstaš može videti na terenima Fruške gore i to ima nekoliko parova, a primećeni su i u srednjem Banatu. Za orlove krstaše u Banatu se predpostavlja da su došli iz Mađarske gde se sprovodi ozbiljnija zaštita u saradnji sa Slovačkom i gde je došlo do povećanja populacije. Tako da je nekoliko stabala bele topole u rejonu gde su viđeni orlovi krstaši stavljeno pod zaštitu.

orao krstas

Orao krstas

Orao krstaš se smatra jednom od deset najzanimljivijih ptičijih vrsta koje bi bile zanimljive avi turistima. Inače je posmatranje ptica veoma popularan hobi, i svakim danom se povećava broj aktivnih članova.

Rod orlova Aquila ima ukupno 14 vrsta i svi su tamnije boje, a prilikom leta teško ih je iz daljine razaznati o kojoj je vrsti reč. Kod nas se često može pomešati sa surim orlom, ali treba znati da je orao krstaš nešto manji.


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi