Pecanje deverike (Abramis brama) je veoma popularno na našim prostorima, jer je to riba koja se kreće u jatima i kad se jedna ulovi, vrlo je verovatno da ćemo ih još upecati. Ukoliko koristimo prihranu, to jato možemo zadržati dosta dugo u oblasti gde smo zabacili mamce. Prosečna veličina riba obično bude oko 20 cm (dlanarice). Ovo deveriku čini pogodnom za početnike ali i za iskusne ribolovce.

Ovde ćemo dati neke osnovne informacije o tome kakva je riba deverika, gde se kreće i čime se hrani. O metodama ribolova se ipak moraju napisati drugi i opširniji tekstovi, jer ih ima dosta i na dubinu i na plovak. Takođe broj mamaca je veoma velik, jer je to vrsta bele ribe koja se hrani biljnom i životinjskom hranom.

Ima dva bliska rođaka sa kojima može biti pomešana na vodi po izgledu, crnooku deveriku (Abramis sapa) i kesigu (Abramis ballerus), međutim za razliku od njih ona naraste dosta veća. Ali pored njih tereni gde boravi se preklapaju i sa drugim ribama kao što su šaran, jaz, babuška, crvenperka, bodorka.

Nazivaju je još i belica, ploščić, i lopatarka. ovaj poslednji naziv se veoma često koristi za krupnije primerke. Veličina im je dosta ograničena veličinom vode gde žive, ali na velikim rekama i jezerima se dosta često love primerci težine oko 1 do 2 kg, dok bi se kapitalnim primerkom mogla smatrati deverika teža od 4 kilograma.

Osnovne informacije o deveriki

Izgled deverike je karakterističan za sve ribe šaranskog roda sa tim da je njeno telo više bočno spljošteno i ima izduženo unalno peraje. Boja je kod mladih riba slabijeg intenziteta, dok kod starijih ima tamnije smeđe - zelenu nijansu na leđima dok je donja polovina bokova i stomak srebrnkaste boje. Glava je relativno mala u odnosu na veličinu tela, a ista su sastavljena od mekih kostiju te se mog delimično ispužiti što je od koristi za period kada se hrani na dnu.

Dugo vremena se nije vodilo računa o zaštiti ove vrste bele ribe, ali se to pre par godina promenilo i sada je zaštićena na dva načina. Prvi način zaštite jeste lovostaj u periodu kada se mresti od 15 aprila pa do 31 maja. Drugi način zaštite jeste minimalna mera, tako da se u vodu vraćaju svi primerci manji od 25 cm. Prilikom mresta deverika ulazi u pliće delove vodotoka gde je dubina oko pola metra i koja su bogata vodenom vegetacijom, te se tu mresti i polaže ikru.

Jatna je vrsta ribe, a jata sačinjavaju uglavnom primerci približno iste veličine. Nalazi se često na dubljim mestima gde je dno od peska i gline, a tokom zime se jata krtože u rupama na dnu.

deverika riba informacija

Oglas

Kada je u pitanju oprema za ribolov deverike krenimo od udica, njihova veličina može biti 18 ili 16 jer se uglavnom love primerci veličine dlana. Ukoliko se ide na teren gde se očekuju veći primeci ili se ciljano ide na pecanje kapitalnijih primeraka veličinu udice treba tome prilagoditi. Debljina najilona je dovoljno da bude 0,12 ili 0,14, za predvez se može koristiti i neki tanji.

Kada se vrši odabir plovka treba povesti računa da se ne uzme prevelik, jer samo odgovarajući plovak pri lovu deverike može dati jasne signale kada treba reagovati. Ovo može biti izazov kada se za pecanje koristi i mašinica pa se plovak zabacuje na malo veće rastojanje. Tada plovak mora biti dovoljno velik da ga jasno vidimo, ali ne previše masivan da može dobro da se ponaša kad riba uzima mamac. Ukoliko se deverika lovi na dubinu, ovo bi se preslikalo na štap koji ne sme biti previše krut da bi se moglo videti kad deverika jede mamac.

Za uspešno pecanje se može reći da je neophodna prihrana mesta, obično se ona baca u obliku kugli od nakvašene primame. Međutim pri ribolovu na dubinu se koriste veoma često se korste hranilice koje pomažu da se primama nalazi u blizini mamca. Takođe i tokom fider ribolova deverike se koriste hranilice posebnog oblika. O sastavu prihrane se može pisati veoma mnogo kao i o mamcima koji se mogu koristiti. Ovde ćemo spomenuti načešće mamce, a to su gliste, crvići i ruža od hleba, kuvana pšenica.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi