Crnoglava strnadica - Emberiza melanocephala je za nas zanimljiva prica jer se nalazi pri vrhu spiska koje su zanimljive hobistima koji se bave posmatranjem ptica. Pored ove vrste kod nas se još može naći više vrsta strnadica.

Crnoglava strnadica je ptica dužine 15cm. Ženka i mužjak se veoma razlikuju u izgledu. Ženka snese od 4 do 6 jaja na na kojima leži 14 dan, posle čega se iz njih izležu ptići. Za to vreme se mužjak zadržava u blizini i menja ženku na gnezdu kad ga ova napušta radi hranjenja.

Seoba crnoglavke

Prilikom seobe je zabeleženo da mogu da pređu 1000 kilometara za sedam dana. Područje na kojem se nalazi u toku leta se naslanja na terene koje naseljva crvenoglava strnadica( Emberiza bruniceps ), pa im se ta područja i preklapaju u Iranu, tako da se tamo na terenu može naći dosta mešanaca ove dve vrste.

Crnoglava strnadica

Crnoglava strnadica


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi