Dugorepa sova - Strix uralensis poznata je i pod imenom uralska sova. U Srbiji se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta. Poseduje karaktristično okruglo lice, poput šumske sove, ali je veća od nje. Mužjaci i ženke su slični po izgledu, veličine su od 50 do 60cm, raspon krila im je od 110 do 134cm.

Gde se sve može naći dugorepa sova

Naseljava  šume, koje nisu preterano guste, a voli terene koje čine isključivo četinarske šume. Gnezdi se u dupljama u drveću, pa je u okolini Vršca postignut uspeh postavljanjem drvenih kućica. Ova populacija je jedina na teritoriji Vojvodine koju ornitolozi aktivno prate. Na teritoriji Vojvodine se procenjuje da ima do 6 parova dugorepih sova, a na teritoriji centralne Srbije do 80 parova.

Hobisti koje se bave posmatranjem ptica, dugorepe sove su svrstali u sam vrh ptičijih vrsta koje su njima zanimljive na našoj teritoriji. Njihov broj globalno se polako stabilizuje, zahvaljujući akcijama dodavanja kućica koje zamenjuju duplje u starim stablima, ali ostaje problem smanjivanja staništa. Procenjuje se da u Evropi ima od 53 000 do 140 000 parova dugorepih sova ( izvor - BirdLife International 2004)

Dugorepa sova

Dodatne slike dugorepe sove, na kojima ih možete videti u raznim pozama i staništima.

Dugorepa sova

Dodatne slike dugorepe sove, na kojima ih možete videti u raznim pozama i staništima.

Dugorepa sova


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi