Pregledom sadržaja želuca kod ulovljenih riba možemo dobiti niz korisnih informacija, na osnovu kojih možemo planirati naredni izlazak na vodu ili dalji tok ribolova. Kod ribolovaca - mušičara to je uobičajeni način da saznaju čime se riba u tom trenutku hrani.

Varaličari retko vrše analize prilikom ribolova i najčešce uvid u sadržaj želuca imaju prilikom cišcenja ribe. Analizom sadržaja želuca može se ustanoviti vreme hranjenja ribe, čime se hrani, na kojoj dubini i na kojim mestima. Ako je u želucu polusvarena ribica ili je sadržaj neprepoznatljiv, to znaci da smo u ribolovu bili u pravo vreme, kada riba pocinje da se hrani.

Cela nesvarena ribica je znak da se riba pre nego što je ulovljena hranila, što znaci da je ribolov trebalo otpoceti ranije. Vrsta progutane ribice nas može uputiti na mesto na kome grabljivica lovi i to zahteva poznavanje staništa i ponašanja sitnih vrsta riba koje im služe kao hrana. Peš ili balavac su znak da se riba hranila pri dnu, a beovica nas upucuje da se pir obavio na površini ili neposredno ispod nje.

Ako u želucu nademo polusvarenu ili prepoznatljivu suncanicu, bandara ili crvenperku, jasno je da je grabljivica neko vreme provela u stajacoj vodi u kojoj se i hranila. Na osnovu informacija o dubini i mestu boravka grabljivice može se odrediti metod ribolova, a vrsta i velicina nadene ribice su od znacaja za izbor vrste, velicine i boje varalice.

Čime se smuđ hrani najviše

Pregledom želuca smuđeva hvatanih profesionalnim alatima ustanovljeno je da je osnovnu hranu smuđa predstavlja beovica (66 procenata), zatim slede krupatica, balavac, bodorka i čikov. Na osnovu toga se može zaključiti da se smuđ hrani tamo gde ima najviše beovice, a to su priobalje, srednji slojevi i površina.

Kako po danu smuđ na takvim mestima ne boravi, nameće se zaključak da je njegovo vreme ishrane noć, svitanje i sumrak. Istraživanjem je takođe ustanovljena i ispunjenost crevnog trakta po sezonama: proleće pun želudac 10,9%, jesen 13,2% i zima pun želudac 2,3%.

Iz ovoga je ocigledno u kom periodu se smudj najintenzivnije hrani i koji deo godine je najbolji za uspešan lov.

 

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi