Kod lovačkog pušaka se prilikom kupovine obraća pažnja na veći broj detalja. Međutim kako je kod nas prodaja lovačkog oružija se svela uglavnom na ponudu u malim oglasima, informacije koje se nude o njemu su veoma šture. Razlog za kratke oglase je obično cena koja se plaća prema dužini oglasa. I kao po pravilu se izostavi informacija o tipu kunaka.

Kundak na lovačkim puškama je detalj koji veliki broj varijacija kako može biti urađen. Postoji tip kundaka sa pištoljskim rukohvatom i naslonom za obraz i varijanta bez toga. Varijatna bez pištoljskog rukohvata i naslona za obraz se naziva engleski kundak.  A sa pištoljskim rukohvatom i naslonom za obraz se naziva nemačkim. Postoji dosta među varijacija i svaka ima svoj naziv, američki kundak, ruski kundak, danski kundak i ko zna kakvi sve.

I korišćenjem raznoraznih naziva, sad je to se izmešano i ne znase o kakvom je kundaku reč dok se ne vidi.

Prilagođeni kundak

Izrada kundaka prema telesnoj građi lovca je u razvijenim zemljama veoma popularna, kod nas koliko znam toga nema. Ekonomski momenat ne bi trebao biti toliko bitan za ovako opremanje lovačkog oružija, pošto će lovac tu pušku sa kundakom koji bi se napravio prema njegovoj potrebi koristio duži niz godina. U samome startu kad se uzme lovačka puška potrebno je više vremena da se lovac privikne na njeno korišćenje i kako vreme prolazi smanjuje se broj promašaja.

Prilikom kupovine nove puške potrebno je informisati se i o tipu kondaka, pošto puška i ako ima iste karakteristike kao ona koju je lovac koristio do tada u lovu, može imati kundak drugačije konstrukcije. To bi opet dovelo do potrebe da se uvežbava gađanje dok se ne navikne na novi oblik. Izborom oblika kundaka kao što je bio i na prethodnoj lovačkoj to bi se vreme uvežbavanja skratilo.

Rukohvat na lovačkim puškama obično ima duborez koji treba da spreči da ruka sklizne u ključnom momentu. Vremenom se to proširilo, tako da sad su često lovačke puške ukrašene sa preikazima divljači i scenama iz lova. Izradu ovakvih prizora treba prepustiti stručnjaku, jer postoje i brojni kvazi majstori koji posao odrade loše.

A prilika je samo jedna da se kundak ukrasi sa lepim duborezom. Ali o tome u nekom drugom tekstu, pošto je ukrašavanje kundaka na lovačkom oružiju ipak široka tema.

Slika na Wikipediji koja prikazuje različite tipove kundaka na puškama


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi