Postoji nekoliko vrsta tradicionalnih lukova o kojima se i dans dosta piše i priča: Egipatski, Turski, Japanski, Mongolski, Hunski, Engleski, Indijanski, Tatarski, Kozački...

Egipatski luk

Stari egipćani kao jedna od najjačih civilizacija sveta nisu zapostavili ni izradu oruzija. Prepisaću u daljem tekstu jedan transkript sa orginalnih papairusa nađenih u grobnici u Egiptu na zapadnoj obali Nila 1988 god. Grobnica koju je dr egiptologije Al-sima pronašao datira iz 1780 godine pre nove ere. Opljačkana još u drevna vremena bila je to grobnica do tada nepoznate kraljice Lostris. Precrtavajući drevne murale otpao je komad gipsa i otkrio je prostoriju sa 10 ćupova u kojima su spomenuti zapečećeni papirusi.

Na jednom od njih dat je opis izrade luka po ondašnjim tehnologijama.  tradicionalni lukovi - egipat  "Predložio sam da izradimo luk od novih materijala, različitih od mekanog drveta koje je raslo u priobalnom pojasu Nila. Maslinovi trupci iz zemlje Hetita, ili Ebanovine iz Kusa (danasnja Etiopija), rog nosoroga ili slonove kljove.

Već na samom početku naišli smo na bezbroj problema, ti egzotični materijali bili su previše krti bez dodatne obrade nisu se mogli saviti bez pucanja. Za izradu luka iz komada mogle su poslužiti samo najveće kljove.

Problem je rešen tako što sam manje komade slonovače izdeljao i slepio u jedan, dovoljne debljine i dužine za čitav luk. Bio je toliko krut da ga ni najsnažniji nisu mogli nategnuti. Sledeći korak se sam nametao, sva četri materijala slepljena su u jedan, mesecima smo isprobavali kombinacije materijala i lepkova. Nikako nam nije pošlo za rukom da napravimo dovoljno jak lepak. Na kraju smo oko čitavog luka obmotali žicu dok je lepak još bio vruć. Kada se ohladio bio je to luk savršene kombinacije jačine i savitljivosti"

Turski luk

Čuveni luk za koji ne postoji tehnologija izrade koja je sticajem istoriskih zbivanja izgubljena, po nekima najbolji luk na svetu. Veličine 80-90cm izuzetne snage, rađen od laminta drveta i roga. Oblik sličan hunskom sa tim da je bio izrazito isturenih krakova. Tetiva je bila od životinjskih creva. Efikasan domet preko 400 metara, maksimalan od 800 do 900 metara, što i danas izaziva strahopoštovanje.

Japanski luk

Kao i sve ostalo za ove narode bila je to filozofija života. Umetnost izrade toliko je poštovana da je služila kao meditacija. Jedno od glavnih oružija moćnih samuraja pored mačeva za koje je većina misli da su jedino. Specificnost ovih lukova je da su izrađivani od banbusa (verovatno laminati), lepljeni prirodnim lepcima od zivotinjske krvi, kaše belog luka, praha kostiju, od kojeg se i danas pravi tutkalo. Manji su od Hunskih i Mongolskih oko 80 cm. Izuzetno snažni, efikasni domet oko 300 metara.

Mongolski luk

Veoma sličan Hunskom osim što ima krakove više svinute napred. To mu je davalo manju prednost, tako što je naglo zaustavljalo tetivu koja je tada dobijala efekat biča. Domet preko 300 metara.

Hunski luk

Izrađivan je od jednog komada drveta specificnog oblika i prilične snage, veličine oko 1 metar. Srednji deo obloženog kožom, a većina lukova je obložena skoro cela. Ima dva unapred izbačena kraka i prilično velike završetke istih. Domet preko 200 metara.

Engleski luk

Verovatno najpoznatiji. Long Bow (dugi luk). Po imenu možete zaklučiti da je bio velik 1.80-2.00 metra. Prednost ovog luka je u tome što je bio trajniji i donekle precizniji od malih reskih lukova koji su trpeli veća naprezana, ali i bili znatno jači. Rađeni iz komada, obično javor. Rajzer ojačan kožom i tetivom od upredenih dlaka konjskog repa. Domet 120-180 metara.  tradicionalni lukovi - srednji vek

Indijanski luk

Rađen od komada često breza, veličine oko 1 metar. Jednostavnog oblika (blagi luk) sa malo zakošenim krajevima, tetiva od vlasi konjskog repa. Nije bio previše jak, dometa oko 150 metara.

Karakteristično za sve tradicionalne lukove je da su bili bez držača strele, ovu ulogu ispunjavala je ruka koja drži luk. Nijedan nije ima nišan, gađalo se instiktivno pamteći parabolu strele i vežbajući godinama do savršenstva.

Pored ovih postojale su u ogromnom broju razne varijacije kako u izgledu tako i u vrstama materijala, što bi danas rekli prototipovi. Tako nismo spomenuli lukove raznih afričkih plemena, plemena iz Amazonije i mnoge druge. Svi oni ostali su lokalnog karaktera tj. nisu se koristili masovno te ih nemožemo svrstati u neku od kategorija. Takodje naspram spomenutih nisu bili zavidnih karakteristika i danas su uglavnom zabaoravljeni, što neznači da nisu bili upotrebljivi i bezopasni.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi