Karakteristična staništa štuke su stajaće vode, jezera, močvare, rukavci i zalivi, kanali kao i sporo tekuće vode. Štuka lovi iz zasede, pa zato naseljava mesta sa puno zaklona i prepreka u vodi kao što su potopljena stabla, zatravnjeni tereni uz trsku, oko lokvanja i granja... Retko boravi na mestima bez zaklona, i tada najčešce na dnu, u nekom udubljenju, ili pored strmijeg odseka.

Ima karakterističan mehanizam lova. Kada je aktivna, nepomična je u zaklonu, ne rasteruje jata riba, vec čeka da se usamljena riba (plen) sama približi. Kada identifikuje plen, zauzima položaj i kada se ribica nađe na određenoj distanci i ostvari se ključni nadražaj, sledi napad.

Štuka nije migratorna vrsta ribe i njene selidbe su uslovljene količinom hrane kao i potrebom odgovarajućih uslova za mrest. Po visokoj i nadolazećoj vodi štuka migrira u plavnu zonu za jatima bele ribe, a krajem zime, pri temperaturi vode od +5 C se seli na područja sa mekim podvodnim biljem, na kome polaže ikru. Inkubacioni period ikre traje 18 do 23 dana.

Ribolov štuke se, u zavisnosti od težine očekivanog ulova smatra težim i srednjim varaličarenjem. oprema za lov štuke je nešto snažnija od opreme za lov smuđa, ali je lakša od one namenjene lovu somu. Štap za pecanje štuke na kanalima i barama na kojima se ne očekuju primerci veći od 4kg, treba da bude dug 2,7 - 3m, težine bacanja 40-60gr, i savitljivosti u gornjoj polovini dužine.

Mašinica treba biti odabran u skladu sa štapom i očekivanim opterećenjem što znači kapaciteta 100m/0,40-0,50mm. S obzirom da je štuka odličan borac i da je begove krupne štuke teško amortizovati, potrebno je da je dril na mašinici precizno izrađen i podešen, kako ne bi došlo do pucanja strune.

U ribolovu na štuku na obalu ne treba dolaziti bučno, lomeći granje, vec se što tiše približiti na nekoliko metara od vode, jer štuka često boravi u priobalju, uz ivicu trave, ili krošnji palog, polu trulog drveta. Ribolov treba započeti površinskim varaličarenjem, pri čemu se pretražuju sva mesta u priobalju na kojima bi mogla biti prisutna štuka.

Ribolov štuke varalicom

Plitko zaranjajući površinski vobler, spiner (leptir) ili laganu kašiku, neopterećeni džig, treba voditi sporo, sa čestim trzajima, ili promenama brzine vođenja, zaobilazeći prepreke u vodi. Kada varalicu dovedete u blizinu obale, brzinu vođenja bi trebalo naglo povećati što često isprovocira sumnjičavu štuku. Napad štuke, ako je prisutna, usledice kod zaobilaženja prepreke.

Varaličarenje štuke na tekucim vodama se vrši metodom pri dnu i srednjim priobalnim slojevima. Varalica se ne zabacuje na veliku udaljenost od obale, jer štuka boravi u zaklonima bliže obali, a hrani se van matice reke. Kad se pecanje obavlja džigovima, varalica se spušta na dno, lagano povlaci i podiže na pola metra iznad, pa opet spušta na dno. Štuka najčešce napada džiga u podizanju, zato treba ponavljati radnju koja ostvaruje ključni nadražaj.

Najpoznatije varalice za lov štuke su spineri (leptiri), lagane i teške kašike, vobleri i džigovi. Od navedenih varalica svaka ce biti lovna ukoliko prilagodimo nacin vodenja odredene varalice, pravilno odaberemo boju i velicinu. Varalice sa plavkastim nijansama (tackama, prugama...) su dobre za lov štuke u jutarnjim, dok su crvene nijanse lovne u popodnevnim ili predvecernjim casovima. Boja bakra je dobra po jakom suncu i nešto bistrijoj vodi, a beli i svetlo žuti dekori u uslovima srednje ili veće zamućenosti vode. Ukoliko štuka prati varalicu do same obale i ne zgrabi je ni pri naglom ubrzanju vodenja, menjajte varalicu ili dekor, jer je uočila prevaru.

Krajem jeseni, kada reke pocnu da nadolaze i temperatura vode padne ispod +10 C, tekuće vode postaju manje produktivni tereni za varaličarenje štuke. Na zatvorenim vodama, barama, vegetacija se proređuje i tek tada počinje pravi ribolov štuke. Od polovine oktobra, pa sve do kraja decembra, uslovi na zatvorenim vodama su idealni. Koriste se svi metodi, varalice i tehnike.

Krajem januara, štuka se priprema za mrest, i ako su vodostaj i temperatura vode odgovarajući, matični primerci ce početi da izlaze na plavnu zonu, pa tada treba završiti sezonu varaličarenja i poštedeti štuku dok ne okonča reproduktivne aktivnosti.

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi