knjiga o ribolovu prirodopisni atlas

Knjiga o ribama " Prirodopisni atlas - ribe " jeste jedan od prvih koja ima deo odštampan u boji i koja se na taj način trudila da još 1953 godine približi ovu oblast čitaocima. Inače ova knjiga je deo kompleta Prirodopisni atlas, međutim sada se uglavnom prodaju odvojeni, pojedinačni komadi. Jedan takav sam i ja nedavno nabavio, pa ću vam ga sad malo bolje predstaviti.

Autori su Branko Kalinović i Dragutin T. Simonović, a pored knjige Ribe, u kompletu su se nalazile Sisari, Ptice, Gmizavci i vodozemci. Sama knjiga ima 56 strana teksta i 28 strana na kojima su prikazane ribe u boji. Za prikaz riba su korišćene ilustracije, pa je vidljiva sloboda u prikazu nekih egzoričnijih vrsta koje žive u okeanima.

Iznenadilo me je to što je u prikazu izgleda riba na prvoj strani dat prikaz dve vrste šarana ( Cyprinus carpio i Cyprinus rex cyprinorum ). Kod nas se ovo svodi na narodne nazive, divljak i ribjački šaran.

Mada je situacija takva da postoji veći broj raznih vrsta ribnjačkih šarana, od kojih je jedan poznat pod nazivom Cyprinus carpio Linnaeus. U delu knjige sa tekstom dat je opis prvo svih porodica riba, a tek potom je dat opis vrsta unutar raznih porodica.

Podela vrste riba

Prvi  razred čine Telestei  ( košloribe ) koje inače čine 90% vrsta na planeti, porodice su : šarani, štuke, pećinarke, somovi, pastrmke, lososi, haringe, jegulje, poletuše, bakalari, listovi, grgeči, krljuštoperke, bodeljke, trihuire, citide, bericide, scijenide, ksifide, pedikulate, morski pauci, skuše, cepolide, prilepci, katafrakti, peševi, glavoči, cipljevi, fistularide, babice, gregorci, lavirintnjače, hromide, usnače, notakanti, jednočeljustke, ganoide.

 

naslovna strana knjiga o ribolovu

 

Iako ovo nabrajanje deluje kao špansko selo većini, stvar je jednostavna, za neke porodice su jednostavno korišćeni latinski nazivi, jer kod nas takvih riba nema. Na primer u porodicu ksifide, kao primer ribe je navedena sabljarka ( Xiphias gladius ).

" Prirodopisni atlas - ribe " jeste knjiga koja je štampana davno, ali se i danas relativno lako može nabaviti pošto je štampana u tiražu od 20 000 primeraka. Trenutna cena joj se kreće oko 500 dinara.

 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi