Nemački lovni terijer ( German hunting terrier ) FCI 103, je poznat kao svestrano upotrebljiv lovački pas. Pod tim pojmom podrazumevamo da je pas obučen i voljan da radi na zemlji, pod zemljom i u vodi. Iako je Nemački lovni terijer relativno mlada rasa, sa jasno zacrtanim ciljevima i stogom selekcijom, postignuti su odlični rezultati.

Obuka lovnog terijera treba da počne sa navršena tri meseca, i to tako što će se štenetu davati sveže kože kunića ili lisica, ako je to moguće. Kroz igru, psi će se upoznati sa mirisima divljači. Paralelno sa davanjem koža divljači štenetu, vreme je da se počne sa radom i u veštačkom rovu, koji se pravi od dasaka.

Kroz veštački rov se pre toga provuče koža divljači, koja prilikom povlačenja ostavlja jasan trag za mladog psa.

Sa 5 meseci Nemački lovni terijer se počinje izvoditi u polje, ako je ikako moguće na neke terene gde ima i vodenih površina. Prilikom takvih izvođenja, pas će se početi sretati i sa svežim tragovima. Vremenom će se desiti da prilikom tih šetnji kroz polje mladi pas digne kojeg zeca ili fazana.

Nemački lovni terijer i kontakt sa divljači

Kontakt NLT-a sa živom grabljivicom bi se trebao desiti kad pas ima 8 meseci, i to naravno samo kroz rešetku. U tom trenutku će se najbolje videti koliko je pas spreman za rad pod zemljom u lovu. Neki psi će krenuti oštro i direktno na divljač, doći će neki ipak prilikom prvog susreta biti suzdržaniji i trebaće im više ohrabrivanja da bi krenuli na divljač.

Kada se radi obuka psa za rad u vodi, treba voditi računa da se pas angažuje da aport odradi do tri puta prilikom jednog dana obuke. Insistiranje na većem broju donošenja aporta iz vode u dužem periodu, kod psa stvara može stvoriti naviku da samo posle bacanja aportka ulazi u vodu, a to na štetu samostalnog pretraživanja vodenih površina.

Kada je u pitanju obuka Nemačkog lovnog terijera za rad na krvnom tragu, potrebna je izvesna doza upornosti, jer je u pitanju zahtevnija radnja. Na takmičenjima se krvni trag postavlja u dužini od 400 metara, a pas se pušta na trag posle dva sata. Međutim kada se pas koristi u lovištu radi pronalaženja ranjene divljači, obečno prođe mnogo više sati pre nego se pas dovede na mesto nastrela divljači.

Da bi se kompletna obuka mogla odraditi na kvalitetan način, potrebno je da psi imaju kvalitetno odrađenu osnovnu dresuru. Tu pre svega mislim na komanu da sednu i na to da se odazivaju kad ih vodič pozove sebi.

nemacki lovni terijer

Sticajem okolnosti da ljudi koji se na bave lovom pišu zakone i propise, trenutno je u praksi značajno otežano obučavati lovne terijere, a neke aktivnosti koje su u ranijem periodu činili nezaobilazan deo obuke sada su u potpunosti onemogućeni.

Na kraju moram napomenuti da je rasa nemački lovni terijer, stvorena i selekcionisana da bude pomoćnik lovcu i da bilo kakvo drugačije držanje ovih pasa, na duže staze samo dovodi do degradiranja same rase. Srećom ljubitelji Nemačkih lovnih terijera ( German hunting terrier ), uspevaju za sada da rasu održe u okvirima koji su propisani standardom.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi