Lov na divlje svinje podrazumeva poznavanje ove divljači. Kako se divlja svinja na ovim prostorima najčešće lovi čekanjem, od velike je koristi znati kako izgledaju tragovi divlje svinje. Na taj način ćemo moći da utvrdimo kuda se kreće i gde se zadržava. Divlja svinja ima običaj da se kreće istim stazama i da dolazi na ista mesta da se hrani nekoliko dana za redom. Iako divlja svinja ostavlja dosta različitih tragova, za lovce su najzanimljiviji tragovi nogu i mesta gde je svinja tražila hranu rijući po zemlji.

Tragovi nogu kuda je divlja svinja prolazila su dobar pokazatelj, jer ona dosta često koristi iste staze za kretanje, dok kada je upitanju hranjenje, dešava se da se pojedine lokacjie koriste sezonski i u kraćem vremenskom periodu.

U poljoprivrednim usevima mogu se pronaći tragovi prisustva divljih svinja i na osnovu toga zaključiti neke stvari. Na primer u kukuruzu je to jasno uočljivo, a ako se obrati pažnja može se videti i da li su divlje svinje tuda samo u prolazu ili su u blizini pa redovno posećuju njivu.

divlja svinja trag na zemlji

Ako su u prolazu, šteta koju su napravili je takva da se stabljike ravnomerno suše, dok se u slučajevima kad su u blizini, mogu videti izlomljene stabljike kukuruza koje su polomljene per par dana, a pored njih i one koje su divlje svinje izlomile juče.

prikaz traga divlje svinje

Slika 2 Prikaz izgleda traga divlje svinje u kretanju

upoređivanje tragova divljači

Slika 3 uporedni prikazkako izgleda trag divlje svinje, jelena i srndaća

{adselite}

Divlje svinje su papkari, poput jelenova i tragovo im mogu ličiti. Međutim kako se životinje veoma razlikuju po izgledu, tragovi kod jelena između sebe imaju oko 70cm, dok tragovi divlje svinje mogu da budu udaljeni oko 40cm. Divlja svinja u mekanom terenu ili snegu ostavlja tragove tako da se jasno razaznaju zapapci.

Divlja svinja i njen trag

Kako se divlja svinja uglavnom zadržava u blizini vode, u blatu će uvek ostajati dublji i jasan trag. I o brojnosti divlje svinje se iz tragova može dosta saznati, one su uvek u grupi, izuzev starijih veprova, tako da je verovatnoća da će se naći veći broj tragova na menjem prostoru velika. Ovo isto važi i kada je u pitanju zemlja gde su svinje tražile hranu, jer će svinje u tom slučaju da prevrnu veću površinu.

Ove informacije su korisne kada je u pitanju lov na divlje svinje, ali za pravilno tumačenje onoga što se vidi na terenu je neophodno da lovac stekne iskustvo.


 

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi