Preticanje pri pucanju na divljač koja se nalazi u pokretu zavisi direktno od same brzine kretanja te divljači i njene udaljenosti od lovca. Preticanje prilikom nišanjenja na divljač pre svega zavisi u velikoj meri i od brzine zamaha kojim lovac nanosi pušku pri preticanju, a isto tako zavisi i od ugla pod kojim se divljač kreće od lovca ili ka lovcu.

Treba napomenuti da se preticanje pri nišanjenju uglavnom dešava kada je u pitanju lov fazana ili zeca. Na ovaj način se mogu loviti i druge divljači, ali ove dve životinje su najčešća meta lovcima koji koriste preticanje pri nišanjenju. Zec u punom trku dostiže neverovatnih 15 metara u sekundi, što je neverovatno brzo, dok približno istu brzinu dostižu i fazani kao i jerebice.

Kada je reč o šumskoj šljuki, možemo reći da je onda čak upola sporija od zeca i fazana, dok recimo divlje patke mogu da lete brzinom od 15 pa sve do 25 metara u sekundi. Poznata je činjenica da sva krupna divljač u punom trku može da pređe oko 15 metara za jednu sekundu.

Preticanje pri nišanjenju

Pri preticanju divljači moramo računati na jednu stvar, a to je da sačma srazmerno gubi brzinu u letu. Po pravilu, što je sitnija sačma, brzina se brže smanjuje.

Tako sačma kojom najčešće lovimo, ona sa prečnikom zrna od 3 mm, pri brzinama kojima se divljač prosečno kreće, pod uglom od 90° zahteva preticanje od 90 cm na udaljenosti od 20 m, preticanje 1,5 m na udaljenosti od 30 m i preticanje 2,2 m na udaljenosti od 40 m. Ali ista takva sačma, istog prečnika, pri pucanju pod nekim uglom od 50°, 30° i 20°, zahtevaće obavezno skraćivanje preticanja sa 20 metara na 0,70, 0,50 ili 0,25 metara.

Sa druge strane, ukoliko je udaljenost nekih 30 metara, onda su ista skraćenja i ona će iznositi 1,15, 0,75 i 0,40 metara. Na udaljenosti od 40 m, preticanja će biti 1,65, 1,10 i 0,55 metara.

Naravno, sve su ovo računske vrednosti koje lovac u toku lova ne može da izračuna, kako bi mogao sve da promeni u jednom deliću sekunde, ali ono što može da se očekuje od lovca je to da svakako ima neku približnu predstavu o ovim vrednostima.

Treba napomenuti da prva krupna sačma od 3,5 mm i prva sitnija sačma od nekih 2,5 mm imaju za nijansu drugačije vrednosti od onih koje smo napisali za sačmu od 3 mm, ali naravno u lovu se to ne primećuje toliko. Brzina zamaha puške pri preticanju je sasvim individualna, te nas tako dovodi u dalju nedoumicu. Ima lovaca koji naglo, odnosno strelovito vrše preticanje.

Možda su neki od vas čuli za čuvenog lovca na divlje plovke, amerikanca Kimbl-a koji je pucao “tik pred kljun”. Drugi lovci uglavnom čekaju tako što upere pušku ispred divljači i pucaju u trenutku kada smatraju da je divljač na pravom odstojanju. Ali bez obzira na sve ovo, i u ovoj drugoj grupi ima izuzetno dobrih lovaca čiji rezultati govore sami za sebe.

Njihovo pucanje je pre svega, statično, a vrednosti preticanja i ta neka veličina preticanja je zapravo ona, koja je prikazana kao “računska”. No, većina lovaca vrši,taj neki, prosečno brz zamah pri preticanju. Ukoliko ste barem jednom pratili ovakav lov znate o čemu pričam.

Sve se svodi na veštinu iz prakse

Kada sve sagledamo, možemo slobodno reći da je prava veličina preticanja pojedinog lovca sama veština koju on može da stekne samo iskustvom. Dosadašnje izlaganje ovog problema treba samo da pomogne početniku, i ne samo njemu, već svim lovcima, da to iskustvo što pre steknu. Lov na zeca i fazana koji zahteva dobro vladanje ove metode, odnosno preticanja pri nišanjenju, je dosta kompleksan lov i zahteva puno vežbanja i truda. Iskustvo je broj jedan kada je u pitanju preticanje. Jednostavno, morate dugo vremena da provedete na terenu kako biste lepo savladali sve ovo.

lov na fazana
Naravno, talenat i preciznost su takođe veoma bitni faktori. Ukoliko zaista volite lov, onda vam sve ovo sigurno neće teško pasti. Predlažemo vam da za početak idete na neku vrstu treninga gde možete vežbati preticanje na glinenim golubovima. To je dosta dobra vežba i tu možete videti koliko vam zapravo treninga treba da biste postali precizan lovac.

Ukoliko dođe do skorih izmena u zakonu o nabavci municije za oružije, to će još dodatno da omogući zgodnu priliku za vežbanje.

Sportski ribolov, lov i sve aktivnosti u prirodi